Materijal

Skidanje preostalog otpornog filma

Tokom procesa skidanja, na komade se nanosi sredstvo za skidanje otpornosti kako bi se uklonio preostali rezist film.Kada je skidanje završeno, ostaje gotovi dio, što se može vidjeti na slici ispod.

Nakon procesa jetkanja, preostali rezist film sa metalnog lima se uklanja nanošenjem rezistera.Ovim postupkom uklanja se sav preostali rezist film sa površine metalnog lima.

Kada je proces skidanja završen, ostaje gotov metalni dio, što se može vidjeti na rezultirajućoj slici.

Skidanje preostalog filma otpora01